ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Polygrafické vyšetrenie

Polygrafické vyšetrenie / Polygrafické vyšetrenie

polygraficke-vysetrenie V rámci svojej činnosti ICOCRIM vykonáva cestou zberu, spracovania a účinného využívania informácie, ktoré sú nutné pri profilaktike a pri vyriešení zločinov a protiprávnych aktivít.

V spolupráci s našim zmluvným partnerom ICOCRIM vykonáva previerku pravdivosti výrokov osôb za pomoci polygrafu. Hlavným cieľom ICOCRIM je súčinnosť so zákonodarnými orgánmi a so silovými štruktúrami krajín, ktoré sú členmi OSN a Európskej Únie.

ICOCRIM je schopní preveriť, potvrdiť, respektíve vyvrátiť podozrenia z akejkoľvek podozrivej činnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života, vrátane korupcie a klientelizmu formou polygrafického vyšetrenia tzv. detektor lži. Z vykonanej previerky polygrafické pracovisko vystaví preverovanej osobe potvrdenie.

V rámci personalistiky je polygrafické pracovisko schopné preveriť pravdivosť informácii uvádzaných uchádzačmi o zamestnanie so zameraním na špecifické činnosti.

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400