ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
PRAVDA O ICOCRIME (exkluzívny rozhovor)
ICOCRIM.sk  /  27. júl 2015  /  Téma: Európa Svet Tlačové vyhlásenia  /  Komentáre ( )

Správy / PRAVDA O ICOCRIME (exkluzívny rozhovor)

O organizácií ICOCRIM sa v poslednej dobe veľmi veľa popísalo, najmä v súvislosti s prípadom týrania exmanželky poslanca Jánoša ale aj kauzou KOMVaK. Práve druhá menovaná spustila spustila masívnu antikampaň proti ICOCRIM zo strany organizácie GINN a osoby Martina Daňa. Rozhodli sme sa preto exkluzívne vyspovedať Generál Poručíka ICOCRIM, Dr. h. c. mult.JUDr. Jozefa Zaťka, Honor. Prof. mult., aby nám viaceré sporné otázky objasnil.

68-img-6825

Pán Zaťko, v poslednej dobe sa neprestáva víriť hladina okolo organizácie ICOCRIM. Môžete nám povedať, čo teda ICOCRIM je a aké je jeho poslanie?

Občianske združenie ICOCRIM je súčasťou medzinárodnej organizácie pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou. Jedným z našich cieľov je prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti občanov Slovenskej republiky prostredníctvom profylaktiky pred obzvlášť závažnými zločinmi súvisiacimi s medzinárodným terorizmom, organizovaným zločinom a korupciou. Poskytujeme súčinnosť silovým štruktúram krajín, ktoré sú členmi OSN a Európskej únie a podporujeme štátne orgány v boji proti protiprávnym aktivitám.

Ide teda o medzinárodný policajný orgán?

ICOCRIM nie je žiaden medzinárodný policajný orgán. Sme občianske združenie, ktoré je riadne zaregistrované na MV SR. Policajným orgánom to mohol nazvať len Martin Daňo, ktorý o nás všade píše nepravdivé informácie a zavádza občanov o tom, že sme falošní policajti. Proste, nie sme žiadny medzinárodný policajný orgán.

Vo videách na portáli GINN, ste často označovaní ako „falošní policajti“. Legitimovali ste sa niekedy vy, alebo členovia vášho združenia ako príslušníci polície?

Členovia ICOCRIM sa nikde a nikdy nevydávali za policajtov, ani sme sa neprezentovali ako policajti, alebo súčasť polície. Na rovnošatách máme označenie ICOCRIM, ktorý je chránený registračnou ochrannou známkou pod č. 237408 na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Zaregistrovaný je nielen náš názov, ale aj logo a jeho zneužitie je trestné v zmysle zákona. Podali sme už aj trestné oznámenie na Martina Daňa, za tieto vyjadrenia, ktorými nás ohovára a poškodzuje dobré meno nielen organizácie ICOCRIM, ale aj dobré meno jej členov. Rozpútal proti nám ohováračskú kampaň na sociálnych sieťach. Nikto iný okrem neho a ľudí, ktorých sfanatizoval to nerobí.

Klesol po týchto invektívach záujem o členstvo v ICOCRIMe?

ICOCRIM nie je náborové občianske združenie. Nábor nerobíme a ani sme nábor do združenia nikdy nerobili. Záujem o členstvo teda nemal ani prečo klesnúť, keďže podmienky členstva v združení sú veľmi prísne.

Novinárske združenie GINN vás obviňuje z toho, že v minulosti bola organizácia ICOCRIM v Rusku zakázaná, pre jej údajné prepojenie na podsvetie a praktiky blízke mafii. Ako je to so slovenskou pobočkou ICOCRIM – mali ste prepojenie na tú ruskú?

S ruskou pobočkou ICOCRIMu nemáme nič spoločné. Nikdy som v Rusku nebol, ani som sa s členmi ICOCRIMU z niektorej časti Ruska nikdy nestretol a teda ani nemôžem túto situáciu hodnotiť. Slovenský ICOCRIM je samostatná organizácia, a ja sa viem len vyjadriť k činnosti na Slovensku, keďže som štatutárny zástupca – prezident slovenského ICOCRIMu. Rovnako ako sa slovenskí policajti nevyjadrujú k trestným činom, priestupkom a práci amerických, alebo afrických policajtov, tak sa ja nemôžem vyjadriť k tomu, čo sa udialo v Rusku. Jediný, kto sa k ruskému ICOCRIMU vyjadruje je pán Martin Daňo. Možno, že aj on bol členom Ruského ICOCRIMu a preto to tak vie dobre zhodnotiť, čo tam bolo a publikuje nejaké fotografie, ktoré majú byť z Ruska. 

12-ucast-predstaviteov-icocrimu-sk-na-medzinarodnej-konferencii-v-srbsku

Vy sám ste v rámci organizácie ICOCRIM označený hodnosťou, ktorá môže evokovať vojenský charakter – Generál Poručík. Môžete nám objasniť, kto udelil túto hodnosť vám, a v čom spočíva princíp udeľovanie hodností v ICOCRIMe ?

Hodnosť Generál major ICOCRIM mi bola udelená medzinárodnou organizáciou ICOCRIM, pod ktorú sám spadám. Bol mi vystavený riadny menovací dekrét pod č. No. L – SL 0001, zo dňa 1.5.2015 podľa stanov tejto organizácie, ktorá má sídlo v Paríži. ICOCRIM je riadne registrovaná medzinárodná organizácia so svojim štatútom. ICOCRIM Slovak Bureau prevzal značku ICOCRIM, stanovy a činnosť medzinárodnej organizácie registrovanej v Paríži. Riadne sme našu pobočku zaregistrovali, ako občianske združenie na MV SR s tým, že organizácia môže udeľovať taktiež hodnosti a jej členovia môžu nosiť rovnošatu. Po vzniku ICOCRIMu na Slovensku som bol prezidentom ICOCRIMU Paríž povýšený do hodnosti Generál poručík ICOCRIM, k čomu mám aj svoj doklad a opakovane som ho predložil kontrolným orgánom Slovenskej republiky. Doma aj v zahraničí vždy uvádzam hodnosť ako „Generál poručík ICOCRIM“, lebo ja nie som Generál poručík polície a ani armády SR, alebo generál ozbrojených síl niektorého členského štátu Európskej únie. Dôkazom toho, že to tak je sú nespočetné ďakovné listy a ocenenia z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Slovenska ktoré vždy uvádzajú hodnosť „Generál Poručík ICOCRIM“ viď. wwww.icocrim.sk . K hodnosti mám aj písomné vyjadrenie, stanovisko rektora Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, brigádneho generála Doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc., ktorý moju hodnosť nespochybňuje, práve naopak, je vďačný za moju spoluprácu s AOS v Liptovskom Mikuláši. Toto vyjadrenie som predložil taktiež MV SR. Zase len osoba Martina Daňa ma ohovára a poškodzuje moje dobré meno tým, že som falošný policajt a generál. Jediným problémom ICOCRIMU je len Martin Daňo. Práve v jeho prípade sme poukázali na podozrenie z trestnej činnosti.

Čo vaše uniformy? Kto všetko ich môže nosiť a aký je ich účel?

Nosenie uniforiem je schválené a dovolené štátnym orgánom, ako aj hodnostné označenie a používanie loga ICOCRIMU. Zdôrazňujem, že názov a logo sú registrované a chránené registračnou ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod č. 237407 a 237408. Uniformy používame príležitostne na verejných akciách, tlačových besedách, medzinárodných vedeckých konferenciách, alebo prípadne ideme v nej do kostola, ako som bol aj ja na Svätej omši v meste Sokaľ na Ukrajine, kde mi Biskup Greko -Katolíckej cirkvi, kaplán pre vojsko a milíciu celej Ukrajiny odovzdal prestížne ocenenie za spoluprácu a pomoc pri organizovaní spoločných projektov. Ďalej som prevzal ocenenie od kňaza riaditeľa charitatívnej organizácie CHARITAS Sokaľ viď. www.icocrim.sk . 

64-tlacova-konferencia-icocrim-i-2015

Čiže to nie je len o tom, že sa na niečo hráte, tak ako to prezentujú vaši odporcovia?

Členovia ICOCRIM sa na nič nehrajú – práve naopak. Ctia si zákon, poukazujú a dávajú na svetlo božie iba to, čo by mal urobiť každý občan Slovenska. Tým mám na mysli, že po zistení trestnej činnosti, má každý povinnosť ju ohlásiť príslušnému orgánu. Nerobíme nič viac ani nič menej ako to, čo máme v štatúte občianskeho združenia ICOCRIM a to, čo ukladá zákon každému občanovi SR. ICOCRIM spolupracuje s vedeckými pracovníkmi z oblasti bezpečnosti, s univerzitami a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí. Naši spolupracovníci dlhé roky pracovali v polícii, alebo armáde. Okrem toho sú to aj právnici, ekonómovia, psychológovia, atď. Organizujeme medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na bezpečnosť, boj proti organizovanému zločinu, terorizmu a korupcii. V ICOCRIME máme taktiež troch duchovných, ktorí nám veľmi pomáhajú po duchovnej stránke, zúčastňujú sa na našich medzinárodných vedeckých konferenciách na Slovensku a v zahraničí, kde prevzali aj ocenenia za ich prácu a pomoc pri organizovaní medzinárodných konferencií. Som veľmi rád, že aj oni sú členmi ICOCRIMu.

Martin Daňo vás obvinil, že máte na uniforme podobné hodnostné označenie ako vojaci SS v nacistickom Nemecku, konkrétne ako SS Obergruppenführer. Čo je na tom pravdy? Ste prepojení na neonacistické skupiny?

Martin Daňo je Martin Daňo, ten si akosi mýli už veľa vecí. Podobné je aj „menštruácia“ a „demonštrácia“, všade tečie krv, ale nie je to to isté. Hodnostné označenie som dal preveriť historikovi v Plzni, ktorý sa týmto zaoberá a napísal mi k nemu aj vyjadrenie na základe ktorého označenie na uniforme ponechávam a nemením. V žiadnom prípade to neznamená, že by som podporoval ideológiu nacizmu, alebo fašizmu, dokonca ani žiadne zo skupín potlačujúce základné ľudské práva a slobody. Pán Daňo všade vidí problém, kde ho chce vidieť a z „menštruácie“ urobí „demonštráciu“. Z Armády Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Ukrajinskej armády – nikomu toto označenie nevadí, iba pánovi Daňovi. Chodím v uniforme na viaceré stretnutia, kde sú vojaci a odborníci a nikomu to nikdy nevadilo, len pánovi Daňovi. Ak by som mal na sebe niečo nacistické a propagoval by som nacizmus, myslím, že by ma nepozývali na medzinárodné akcie do okolitých krajín.

005

Už v minulosti aj v súčasnosti ste boli kvôli používaniu hodností a uniforiem vyšetrovaný, rovnako ako členovia združenia. Môžete nám povedať, ako tieto kontroly dopadli?

ICOCRIM bol preverovaný na základe viacerých podnetov za ktorými je stále len Martin Daňo, čo vieme z viacerých listín, ktoré proti našej organizácii písal na Okresné úrady a na Políciu. Polícia a Okresný úrad v Nových Zámkoch vykonával správne konanie, ktorého súčasťou bolo preverovanie našej činnosti, našich znakov a našich uniforiem. Všetky previerky skončili nakoniec v prospech ICOCRIM a nie v prospech pána Martina Daňa. Správne konanie na OÚ v Nových Zámkoch bolo zastavené a KR PZ v Nitre previerkou ICOCRIMu nezistilo žiadne pochybenie na našej strane. Bol to len úbohý pokus pána Daňa spochybniť a poškodiť dobré meno našej organizácie.

Na adresu ICOCRIM padajú vážne obvinenia, údajne máte mafiánske praktiky, a vydierate niektorých ľudí. Čo na to hovoríte?

Tieto tvrdenia Martina Daňa radšej nebudem nijako komentovať. Podali sme trestné oznámenie za jeho vyjadrenia, ktoré dáva o mne a Ivanovi Katrincovi na sociálnej sieti Facebook a už sa ním teraz bude zaoberať vyšetrovateľ Policajného zboru. Nech tieto vyjadrenia zopakuje do zápisnice a podloží ich dôkazmi. Ide o veľmi vážne ohováranie mojej osoby, osoby Ivana Katrinca a ICOCRIMu a je to zase len fabulácia vyprodukovaná z dielne Martina Daňa a nikoho iného. Škoda, že Martin Daňo si nevšíma ocenenia, ktoré sú udeľované mne a ICOCRIMU, nielen doma ale aj v zahraničí. Martin Daňo má ohováranie a poškodzovanie iných v krvi a on už asi ani iný nebude. 

Ako je to so spoluprácou s OLAFOM, ktorú verejne pán Daňo spochybnil? Dá sa OLAF považovať za vášho partnera, alebo len za organizáciu s ktorou spolupracujete?

S OLAFOM sme boli v pravidelnom písomnom kontakte. Máme viacerú komunikáciu, priamo s riaditeľom OLAF Brusel. Tejto organizácii ICOCRIM podával informácie týkajúce sa rozkrádania eurofondov. Sme s nimi aj naďalej v kontakte a máme prisľúbenú vzájomná návštevu v Bruseli a na Slovensku. OLAF nebude nejakému poplašenému pseudonovinárovi zo Slovenska dávať informácie operatívneho charakteru s kým a ako spolupracuje a kto mu postúpil informácie. Prepáčte, ale nejaký slovensko-francúzsky občan z Humenného žije v inom svete. Všimnite si, že kam príde Martin Daňo, tak tam vždy vznikne nejaký problém, lebo ho už ľudia ignorujú a nechcú s ním nič mať. On ani nás veľmi nezaujíma, lebo spochybňuje pomaly aj to, že nebo je modré a tráva zelená. 

Stretli ste sa vy v minulosti s Martinom Daňom? Navrhovali ste mu spoluprácu?

S pánom Daňom som sa stretol pred dvoma rokmi. Bol som práve v Bratislave na konferencii k praniu špinavých peňazí, ktorú organizovala Policajná akadémia v Bratislave, na ktorú ma pozvali samotní organizátori konferencie. Po skončení konferencie som prijal pozvanie aj od Martina Daňa k nemu do Rakúska, do mestečka Kitsse. Stretli sme sa na jednom parkovisku, odkiaľ ma pán Daňo pozval na kávu do miestnej reštaurácie. Tu som mu porozprával o organizácii ICOCRIM a navrhol som mu spoluprácu. Mal som za to, že je to normálny a transparentný človek. Pri odchode sme sa ešte odfotili a Martin Daňo mi povedal, že túto fotku dá na internet na jeho stránku. S tým som súhlasil a nevidel som v tom nič zlé. No Daňo fotku na internet nedal a vytiahol ju až v tej dobe, keď začal útočiť na mňa, pána Katrinca a na ICOCRIM. Zdôrazňujem, že pánovi Daňovi sme nevadili dlhé dva roky. Ohováranie začalo až tlačovou besedou v hoteli Bratislava, ktorú organizoval ICOCRIM, ku kauze KOMVaK Komárno. Nevedeli sme, čo to má znamenať, ani prečo nás začal ohovárať a razantne špiniť. Boli sme v nemom úžase. Na druhý deň po tlačovej besede mi telefonoval Martin Daňo v nočnej hodine, že celý deň mu volajú ľudia a sťažujú sa na Katrinca a ICOCRIM. Následne mi zložil telefón a od druhého dňa začal neskutočný útok, ktorým nás ohovára na sociálnej sieti, robil nepravdivé videá a nahlasoval nás, kde sa len dalo. Jeho útoky už trvajú viac ako 5 mesiacov.

Ako sa cítite po útokoch pána Daňa? Aké máte z toho celého pocity? Čo si myslíte, že je príčinou týchto útokov?

Pýtate sa ako sa cítime po útokoch Martina Daňa. Ja sa pýtam a kladiem si otázku – kto je Martin Daňo, keď si dovolí ohovárať verejne na internete osoby, organizáciu ICOCRIM, ktorú ani nepozná a nepozná ani jej prácu. Z akých pohnútok si toto dovolí robiť Martin Daňo, ktorému dva roky ICOCRIM nevadil? Martin Daňo svojím konaním naplnil skutkovú podstatu prečinu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona tým, že oznámil a oznamuje cestou internetu neustále nepravdivé údaje, informácie, ktoré značnou mierou ohrozujú vážnosť mojej osoby, Ivana Katrinca a viacerých ľudí na Slovensku u spoluobčanov, poškodzuje nás v zamestnaní, podnikaní a narušuje naše rodinné vzťahy. Ide o vážnu ujmu,ktorú nám týmto spôsobuje. No ako som spomenul, nie len mne, Katrincovi a ICOCRIMU, ale veľkému počtu iných poškodených. Príčinou týchto útokov, ktoré začali po tlačovej besede je KOMVaK Komárno. Podľa môjho názoru je Martin Daňo úzko prepojený na vedenie predstaviteľov KOMVaKu Komárno a to predsedu správnej rady a riaditeľa KOMVaKu Komárno. Treba si pozrieť Obchodný register a rôzne napojenia Martina Daňa na Komárno a v koľkých firmách figuruje jeho meno. 

Špecifickou kapitolou v rámci celého konania je podplukovník ICOCRIM Ivan Katrinec, ktorý mal Martina Daňa údajne napadnúť. Čo vy ako jeho nadriadený na to hovoríte? 

Čo sa týka napadnutia Martina Daňa podplukovníkom ICOCRIM, Ivanom Katrincom, k tomuto by som uviedol len toľko, že po zhliadnutí videa môžem povedať, že Martina Daňa napadol „Zlý duch“, ktorý v ňom zostal a len robí zle iným. Ivan Katrinec s rukami vo vrecku zadupotal a Martin Daňo sa rozbehol, kričal a volal o pomoc tých, ktorých neustále špiní a provokuje – teda policajtov. Myslím si, že tu sa zase Martin Daňo dopustil prečinu ohovárania tým, že poškodil Ivana Katrinca, vyjadreniami, ktoré vykrikoval z policajného vozidla. Nikto a nikde ho neakceptuje ako novinára, všimnite si, že všade kde príde sú rozbroje, všade kam príde ho majú dosť a snažia sa ho čím skôr zbaviť. Ani profesionálni novinári a celoslovenské médiá s ním nespolupracujú a nepreberajú od neho žiadne informácie. Polícia riešila aj predmetné trestné oznámenie od Martina Daňa, prípad bol však odložený, pretože podľa vyšetrovateľa sa nejedná ani o trestný čin, ani o priestupok. Opäť raz išlo len o veľké divadlo zo strany pána Martina Daňa, ktorého očividne hrýzlo zlé svedomie, za to, ako rôznych ľudí poohováral.

Poskytujete pomoc a právnu ochranu komukoľvek, kto sa na vás obráti? Pomáhate bezplatne, alebo za odplatu?

Každému, kto sa na organizáciu ICOCRIM doposiaľ obrátil sme bezplatne poskytli pomoc a právne poradenstvo a tak to bude aj v budúcnosti. Hlavným poslaním ICOCRIM má byť pomoc spoločnosti a presne o to sa snažíme. Čo sa jedná financovania ICOCRIMu – je to otázka, ktorá asi najviac zaujíma širokú verejnosť. Môžem prehlásiť, že ICOCRIM doposiaľ nikdy nedostal žiadne finančné prostriedky od Slovenskej republiky, Európskej únie, ani zo žiadnych iných zdrojov. Každoročne odvádzame daňové priznanie. Budeme radi, ak nás ale občania aspoň morálne podporia v tom, o čo sa snažíme.

Rozhovor pripravilo: Komunikačné oddelenie ICOCRIM (komunikacne@icocrim.sk)

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400