ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
7. 11. 2019, 10:00 - Podhájska, Slovenská republika Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2019

Všetky udalosti

Facebook
Udalosti

Udalosti

Aktuálne udalosti
7. 11. 2019
7. 11. 2019 - 8. 11. 2019 o 10:00 - Podhájska, Slovenská republika
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2019

Pozvánka – Prihláška

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400