ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Facebook
Udalosti

Udalosti

Aktuálne udalosti
15. 3. 2020
15. 3. 2020 - 21. 3. 2020 o 9:00 - Podhájska, Slovenská republika
Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní

Pozvánka | Prihláška

26. 3. 2020
26. 3. 2020 - 27. 3. 2020 o 9:00
INDIVIDUALITY IN PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF COMMUNITIES AND PROFESSIONS

Pozvánka

3. 4. 2020
3. 4. 2020 o 9:00
BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ V POLITICKÝCH ČINNOSTIACH

Pozvánka

23. 4. 2020
23. 4. 2020 - 25. 4. 2020 o 9:00 - Ľvov, Ukrajina
Súčasné problémy vedy a postupy vo svetle Európskych integračných procesov

Pozvánka

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400