ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM, Honor.Prof. mult.

    prezident icocrim

Kontakt

Kontakt


KONTAKT – ORGANIZÁCIA KONTAKT – PREZIDENT ICOCRIM
E-mail: icocrim@icocrim.sk E-mail: jozef.zatko@icocrim.sk
Telefón: +421 903 383 333 Telefón: +421 903 383 333
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX
 
IČO: 42211859
DIČ: 2023641400
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400