ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Facebook
Aktuálne problémy psychológie, sociológie, sociálnej práce a odbornej prípravy špecialistov
ICOCRIM.sk  /  31. október 2018  /  Téma: Konferencie Ukrajina  /  Komentáre ( )

Správy / Aktuálne problémy psychológie, sociológie, sociálnej práce a odbornej prípravy špecialistov

Aktuálne problémy psychológie, sociológie, sociálnej práce a odbornej prípravy špecialistov

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 vedcov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Poľska.

Viac o tejto konferencii informuje ukrajinský portál >> mediacenter.uzhnu.edu.ua.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400