ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Európa a svet v roku 2050
ICOCRIM.sk  /  14. december 2012  /  Téma: Európa Svet  /  Komentáre ( )

Správy / Európa a svet v roku 2050

Európa a svet v roku 2050

– problémy spotreby vody a klimatické zmeny
 – Do roku 2050 populácia vzrastie o 70%
 – Starnutie populácie – rok 2050 – až 16% svetovej populácie bude nad 65 rokov
 – V Číne z 8% stúpne 65+ ročných na 24% v roku 2050, v Brazílii zo 7% na 22%
 – Rok 2025 nebezpečné megamestá nad 15 mil. obyvateľov
 – Karachi , Kinshasha, Lagos – mix biedy, etnických nepokojov, kriminality a neschopných vlád
 – mestá nad 20 mil. obyvateľov Mumbai, Dhaka, Shanghai, Dehli,

Európa
 – imigračná bomba – do Európy príde až 1,3 mld. imigrantov
 – bude to mať vážny politický a sociálny dopad na Európu
 – v budúcich 40 rokoch až 2,5– 3 mld. ľudí sa presunie z chudobných krajín do bohatých
 – Kým v roku 1950 boli 3 Európania na jedného subsaharského Afričana, v r. 2100 sa očakáva na 1 Európana až 5 Subsaharčanov.
 – starnutie populácie, drahé sociálne problémy
 – v Európe bude 25–30% obyvateľov vyznávať islám – 100 mil. moslimov
 – až polovica súčasných 30tnikov Veľkej Británie by sa malo dožiť 100rokov

Rusko
 – Rusko v roku 2011 malo 142,8 mil. obyvateľov – pokles od 1992
 – úmrtnosť Ruských mužov medzi 22–45 rokov je 3 až 5× vyššia ako v Západnej Európe
 – V roku 2025 môže populácia Ruska klesnúť na 145 mil. (alkoholizmus a choroby)
. očakáva sa, že Rusko v r.2080 bude úplne inou krajinou, až 70% popolácie budú imigranti alebo deti imigrantovo
. V roku 2080 môže mať Rusko len 80 mil. obyvateľov
. populácia potrebuje určitú hustotu obyvateľstva – Rusko sa môže rozpadnúť a môže vzniknúť 5 alebo 6 regionálnych štátov
. Východná časť Ruska a Sibír majú len 10 mil. obyvateľstva, Sibír bude migrančným miestom predovšetkým pre Číňanov

India a Čína
 – India v r.2030 prekoná v počte obyvateľov Čínu
 – V Indii bude však naďalej pretrvávať nízka úroveň vzdelávania a infraštruktúry
 – India – voda a sanita – problém
 – India -výborná infraštruktúra obyvateľstva, až 70% obyvateľstva má menej ako 35 rokov
 – Čína za posledných 10 rokov sa až 150–200 mil. roľníkov sa v Číne premiestnilo do miest – prebehla najväčšia urbanizácia v histórii polovica z 1,34 mld. Číňanov žije v mestách Čína do r. 2050 najprv zostarne a potom zbohatne Japonsko Počet Japoncov by mal v r. 2055 poklesnúť o 1/3 na 90 mil. obyvateľov, a až polovica by mala mať viac ako 65 rokov 60% z mŕtvych z cunami v Japonsku v marci 2011 malo viac ako 60 rokov

Zdroje: World Bank Group The United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) FAO, Food and Agriculture Organization,OECD,Center for Strategic and International Studies, Washington,Demographic Research Institut, Moscow, The National Institute of Population and Social Security Research, Tokio, The Bill & Melinda Gates Foundation, Harvard University The Rockefeller University Laboratory of Populations, New York, Centre for Policy Research, New Delhi Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, International Development Research Centre, Ottawa

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400