ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
ICOCRIM partnerom konferencie o bezpečnosti WSBPI APEIRON "Security Forum 2015"
ICOCRIM.sk  /  7. september 2015  /  Téma: Konferencie  /  Komentáre ( )

Správy / ICOCRIM partnerom konferencie o bezpečnosti WSBPI APEIRON "Security Forum 2015"

Organizácia ICOCRIM všetkých pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 16. októbra 2015 v poľskom Krakove pod názvom WSBPI APEIRON „Security Forum 2015“. ICOCRIM je jedným z medzinárodných partnerov, ktorá sa na konferencii aj aktívne zúčastní, pričom hlavným usporiadateľom je Wyzsa szkola bezpieczenstwa publicznego i indywydualnego – APEIRON. Medzi organizátorov „Security Forum 2015“ patria aj slovenské a české organizácie zaoberajúce sa bezpečnosťou ako napríklad EEDA – Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Akadémia Policajného zboru, Vysoká škola Karlovy Vary, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Banská Bystrica, Wysza szkola policji a ďalší.


Medzi odborných garantov konferencie patria:

 • Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., University of Public and Individual Security „Apeiron“ in Cracow, Poland
 • Prof. Larisa YANKOVSKA, Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine
 • Prof. Yuriy BOSHYTSKYI, Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
 • Prof. Doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD., Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice, Slovakia
 • Assoc. Prof. Janusz GIERSZEWSKI, General Humanistic Higher School “Pomerania”, Chojnice, Poland
 • Doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., Akadémia Policajného zboru, Bratislava, Slovakia
 • Brigádny generál doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., Armed Forces Academy of General Stefanik, Liptovsky Mikulas, Slovakia
 • Insp. Piotr BOGDALSKI, PhD., Police Academy in Szczytno, Szczytno, Poland
 • General poručík ICOCRIM Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef ZAT‘KO, President of Eastern European Developement Agency (EEDA), Podhájska, Slovakia


Tématické zameranie konferencie:

 • Teória a metodológia bezpečnostných vied
 • Sociálne a humánne aspekty bezpečnosti
 • Právne aspekty bezpečnosti
 • Nové druhy ohrození
 • Medzinárodné aspekty stavu bezpečnosti
 • Bezpečnostná kultúra a fyzická kultúra
 • Nové technológie v bezpečnosti

Dokumenty na stiahnutie:

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400