ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
J. Zaťko navštívil Charkovskú univerzitu s návrhmi na spoluprácu
ICOCRIM.sk  /  28. február 2019  /  Téma: Európa Ukrajina  /  Komentáre ( )

Správy / J. Zaťko navštívil Charkovskú univerzitu s návrhmi na spoluprácu

Národnú univerzitu v Charkove navštívil Jozef Zaťko, prezident ICOCRIM.

Počas návštevy sa pán Zaťko stretol s rektorom Univerzity Police Gen. Valery Sokurenko, podplukovníkom Dmitry Shvets, prorektorom Alexander a Anatoly Bakumovym Klochko a prvým rektorom univerzity (1992–2003; 2010–2012) akademikom Národnej akadémie právne vedy Ukrajiny Alexander Bandurka.

Počas stretnutia sa diskutovalo o možných smeroch spolupráce – organizovanie a vedenie spoločných interdisciplinárnych konferencií, seminárov, okrúhlych stolov; absolvovanie vysokoškolského štúdia zahraničných študentov v inštitúciách vyššieho vzdelávania na Slovensku a v Poľsku; organizovanie jazykových kurzov s možnosťou získania jazykových certifikátov európskeho modelu.

Diskutovali sa otázky spolupráce v rámci Medzinárodnej policajnej asociácie. Zaťko prisľúbil, že uľahčí vytvorenie univerzitného kontaktu s policajnými školami a praktickými policajnými jednotkami na Slovensku.

Valery Sokurenko, rektor univerzity, informoval o štruktúre univerzity, jej hlavných smeroch činnosti, načrtol priority univerzity a zameral sa na zvládnutie európskych štandardov v oblasti vzdelávania policajtov a vyjadril pripravenosť na plodnú spoluprácu vo veciach reformy polície vo svetle svetových skúseností.

Jozef Zaťko sa zoznámil s materiálnou a technickou základňou univerzity. Navštívil prednáškové sály, špecializované študijné skupiny a školiace zariadenia, športové haly a areály, univerzitné múzeum a ďalšie.

ZDROJ: univd.edu.ua

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400