ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku I. časť
Martin Jakubec  /  3. december 2012  /  Téma: Klientelizmus Korupcia  /  Komentáre ( )

Správy / Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku I. časť

Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku I. časť

Pojem korupcia pochádza z latinského „currumpere“ a znamená v preklade „skaziť“. Slovo „skaziť“ je naozaj výstižným vyjadrením tohto javu v spoločnosti. Korupcia dokáže skaziť všeobecný záujem v prospech určitej skupiny, či jednotlivca. Korupcia ovplyvňuje spoločenskú mienku o politike, dokáže skaziť dobré meno a morálku.
Dôsledky korupcie majú často negatívny dopad nielen na jednotlivca či malú skupinu ľudí, ale často na celú spoločnosť. Korupcia negatívne ovplyvňuje imidž štátu a jeho dôveryhodnosť. Následkom takéhoto správania je často nepriaznivý dopad na ekonomiku štátu, na medzinárodný obchod na spoločenské a politické dianie v krajine. Slovensko je podľa Transparency International na 66. mieste zo 183 hodnotených krajín vo vnímaní korupcie. V rámci európskej únie je hodnotenie Slovenska ešte horšie. Žiaľ nachádzame sa v rebríčku na 5. mieste, horšie skončili už len Taliansko, Rumunsko, Grécko a Bulharsko.

“Slovensko je podľa Transparency International na 66. mieste zo 183 hodnotených krajín…”
Klientelizmus alebo „old boys club“ je ďalším negatívnym javom v demokratickej spoločnosti. Tento konflikt záujmom sa zväčša objavuje u verejných činiteľov ale v podstate zasahuje všetky skupiny spoločnosti. Ide o rodinkárstvo, uprednostňovanie určitých ľudí a skupín a prerozdeľovanie funkcií, pracovných pozícií, tovaru či služieb. Slovensko je žiaľ príkladným predstaviteľom krajiny s vysokou mierou klientelizmu. Objavuje sa na všetkých úrovniach a v celej spoločnosti. Je to akosi zakorené v Slovákoch, možno je to dôsledok neblahej minulosti štátu a predošlého zriadenia. Avšak dôvody na ospravedlnenie už dávno nemáme. Žijeme už 23 rokov v demokratickej spoločnosti, avšak akosi nie sme schopní začať aj demokraticky uvažovať a sa tak správať.

“…rodinkárstvo, uprednostňovanie určitých ľudí a skupín a prerozdeľovanie funkcií, pracovných pozícií, tovaru či služieb.”
Klientelizmus a korupcia ohrozuje našu krajinu a našich ľudí. Kapitalistické zriadenie so sebou prináša veľkú mieru slobody ale aj miesto pre zvýhodňovanie a špekulácie. Slovensko sa ocitlo v situácii a dobe, v ktorej nastal obrovský úpadok základných morálnych hodnôt. Ľudia sú posadnutí majetkami a chcú zbohatnúť, za každú cenu si získať niečo z „koláča“. Rovnako často sa stretávame s túžbou po moci, ktorá je silnejšia ako túžba po slobode a morálke. Niet však čo Slovákom zazlievať. Viac ako 700 000 ľudí žije na hranici chudoby a ďalší obrovský počet ľudí sa k tejto hranici blíži. Nejde teda o nič iné ako o boj o holý život a prežitie. Sme schopní urobiť čokoľvek len aby naša rodina, naše deti boli zabezpečené a žili lepšie ako my. Čo ich však našim správaním učíme? Budú naše deti naozaj v blahobyte šťastnejšie? Chudoba je živnou pôdou pre korupčné správanie a klientelizmus. Čím viac sa naša vláda snaží udržať minimálnu mzdu na hranici, ktorá už nie je znesiteľná, tým viac sa objavuje v ľuďoch strach, obavy a snaha o prežitie na úkor ostatných hodnôt. Dôkazom sú aj krajiny tretieho sveta, kde pod vplyvom obrovskej chudoby vznikla anarchia a boj o holé prežitie medzi najvplyvnejšími a najbohatšími skupinami ľudí.

“Chudoba je živnou pôdou pre korupčné správanie a klientelizmus.”
Niekedy sa hanbím za svoju krajinu a ľudí a niekedy Slovákov obdivujem. Hanbím sa keď sa naše korupčné škandály dostávajú do médií v zahraničí a ničia tak obraz našej krajiny a o našich ľuďoch. Slovensko je plné extrémov a stredná vrstva ľudí na Slovensku neexistuje. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa zväčšuje. Žije sa tu ťažko. Koho to však zaujíma? Obdivujem Slovákov ako dokážu vyžiť z tak mála a predsa sa nepostaviť čelom vláde a ich nezmyselným rozhodnutiam.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400