ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku II. časť
Martin Jakubec  /  19. december 2012  /  Téma: Klientelizmus Korupcia  /  Komentáre ( )

Správy / Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku II. časť

Komentár Martina Jakubca: Korupcia a klientelizmus na Slovensku II. časť

Je dávno známym faktom, že korupcia by sa mala urgentne na Slovensku riešiť a kroky k náprave by mali byť v účinnosti. Aké sú teda navrhované stratégie? Čo sa v praxi skutočne deje? Existujú efektívne a reálne riešenia v boji proti korupcii na Slovensku? Aký je negatívny efekt medializácie korupčných škandálov? V koho prospech je táto medializácia vytváraná? Otázok je mnoho. Odporúčaní na boj s korupciou je tiež nespočetné množstvo.

Tak ako je možné, že Slovensko je stále považované za krajinu s vysokou mierou úplatkárstva a korupčných afér? Podľa odporúčaní Transparency International, našou snahou by malo byť dosiahnutie väčšej transparentnosti. Musím spomenúť, odporúčania Transparency International a ich riešenia, ktoré vo svojom základe ponúkajú určité riešenia ale aj miesto pre vznik ďalšej korupcie.

Ustanoviť inštitút pre dohľad nad financovaním straníckych aktivít, lobing a neustála kontrola majetku politikov.
Tento krok je veľmi dôležitý a prispel by k určitej kontrole moci a definovaní, kto sa môže stať politikom a za akých podmienok. Dnes nám politici predkladajú svoje majetkové priznania, ktoré sú vždy plné rozporov a prekvapení (napr. výhry v lotérii). Tento systém by mal zahŕňať (podľa www.politikaopen.sk) aj informácie o výhodách vyplývajúcich z funkcie, informácie o majetkových hodnotách, záväzkoch a právach, získané dary a sponzorstvo, informácie o blízkych osobách, dôležité stretnutia, pracovné cesty, podujatia, konferencie a školenia, informácie o blízkych spolupracovníkoch atď. Miesto pre vznik ďalšej korupcie vidím v samotnom inštitúte pre dohľad nad financovaním – Kto by mal takýto inštitút reprezentovať? Určitá vyššia kontrola politiky v USA prebieha aj vďaka slobodným médiám, informáciám o majetkových pomeroch politikov on-line, aj vďaka mimovládnym organizáciám pôsobiacim ako „watch-dog“, priznaním darov vo verejnom majetkovom , či priznaním časovo regulovaný prechod z verejnej funkcie do súkromného sektora.

Odpolitizovať verejný sektor.
Odpolitizovať verejný sektor je jedna z najnáročnejších úloh, ktoré stoja pred nami. Je dávno známe, že z novým politickým riadením sa mení aj predstavenstvo vo verejných funkciách. Takéto konanie je dôkazom vysokého klientelizmu na Slovensku a má nepriaznivý dopad na činnosť verejného sektora, rozbehnuté projekty a schopnosť dotiahnuť veci do konca. Jedným z následkov politizovania verejného sektora je predražovanie projektov, ich nedokončenie včas a únik financií. Riešením by mohlo byť zverejňovanie informácií o politickej nominácii vo verejnej správe, on-line register vyšších úradníkov vo verejnej správe s informáciami o ich zamestnávateľoch pred a po práci vo verejnom sektore. Bolo by zaujímavé si prečítať curriculum vitae niektorých našich vysokých úradníkov, určite by sme sa pobavili a neboli s týmito informáciami spokojní. Zaujímavý návrh sa ponúka v možnosti finančne oceniť ľudí, ktorí prispejú k ušetreniu verejných financií. Dôležitá je psychologická a právna ochrana nahlasovateľov korupcie a klientelizmu. Zriadiť inštitúciu na dohľad nad dodržiavaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V tomto smere už boli vykonané určité kroky, napr. zverejňovanie informácií o obstarávaní v štátnej správe, či slobodný prístup občanov k informáciám o hospodárení ich mesta či obce podľa Zákon č. 211/2000 Z. z. Tieto kroky napomohli k väčšej transparentnosti o hospodárení s verejnými prostriedkami a tiež odhalili neefektívne hospodárenie a korupciu. Prispeli k lepšej informovanosti ľudí. Pokračovanie v ďalších návrhoch by mohlo mať rovnako pozitívny dopad, napr. zriadenie funkcie informačného komisára ako v iných krajinách.

Mať väčší dohľad nad súdnictvom a políciou.
To, že súdnictvo na Slovensku je v katastrofálnom stave, to tu ďalej uvádzať nebudem. Avšak existujú riešenia, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu súdnemu systému. Súdnictvo potrebuje prejsť kompletnou reštrukturalizáciou. Mal by sa zverejniť a zjednotiť pracovný čas sudcov (napr. práca z domu) a ich výkonnosť, znížiť administratívne zaťaženie sudcov, čo by mohlo viesť k flexibilnejšiemu a rýchlejšiemu pracovaniu súdov. Potrebné by bolo zaviesť register ďalšej pracovnej činnosti sudcov alebo ich zmluvne obmedziť v inej pracovnej činnosti. Užitočným by bolo stransparentniť súdne povolenia na odpočúvanie, za akých okolností bolo nariadené, aké boli výsledky vyšetrovania, ako dlho boli osoby odpočúvané a ku koľkým odsúdeniam to prispelo. Malo by sa zamedziť zneužívaniu disciplinárnych konaní a výberové konania na posty sudcov. Vo všeobecnosti však súdnictvo na Slovensku by malo prejsť celkovou zmenou (napr. vstup verejnosti do činnosti súdov) aby sa dosiahla lepšia efektívnosť v ich práci.

Zdravotníctvo
Zdravotníctvo sa nachádza na prvom mieste v uplatňovaní úplatkárstva a korupcie na Slovensku. Tento problém je celoplošný a je potrebné sa zamerať nielen na zdravotnícke zariadenia ale aj na fungovanie zdravotných poisťovní a celkové financovanie zdravotníctva. Odvody občanov Slovenskej republiky do zdravotných poisťovní sú neprimerane vysoké v porovnaní s úrovňou lekárskej starostlivosti. Otázne je aj navrhované riešenie jednej centrálnej zdravotnej poisťovne. Riešeniami pri ozdravení zdravotníctva by mohli byť: vybudovanie užívateľského portálu pre pacientov, zverejnenie zoznamu nárokov definovaných v rámci solidarity, povinný výpis poisťovní pre pacientov zo zoznamom a cenami lekárskych úkonov, liekov atď.

Sprísniť možnosť verejných funkcionárov či inštitúcií podávať žalobu na ochranu osobnosti proti médiám.
V rámci slobode o informáciách by sa malo umožniť aby médiá mohli slobodne a beztrestne zverejňovať pravdivé informácie o verejných funkcionároch a korupčných kauzách. Malo by byť ponechaným na svedomí funkcionára, ktorý je zapletený v korupčnej kauze, či svoj post opustí.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400