ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Plánované konferencie - termíny [AKTUALIZÁCIA]
ICOCRIM.sk  /  29. september 2015  /  Téma: Európa Konferencie Terorizmus  /  Komentáre ( )

Správy / Plánované konferencie - termíny [AKTUALIZÁCIA]

Plánované konferencie - termíny [AKTUALIZÁCIA]

Dovoľujeme si informovať váženú verejnosť,

o vyhlásení termínov dvoch medzinárodných konferenciíDňa 05.11.2015 – 06.11.2015 sa uskutoční 7. medzinárodná vedecké konferencia pod názvom: 

„Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“

v Podhájskej v priestoroch objektu Termálneho kúpaliska Podhájska, reštaurácia Jazmín.

Informácie o konferencii a pozvánka na konferenciuRegionalny-rozvoj-2015-Pozvanka  XX.doc [DOWNLOAD]

Prihláška na konferenciuRegionalny-rozvoj-2015-Prihlaska.doc [DOWNLOAD]

  114

 

 


 

 Dňa 10.12.2015 – 11.12.2015 sa uskutoční 5. medzinárodná vedecké konferencia pod názvom:

„Extrémizmus a terrorizmus“

v Podhájskej v priestoroch objektu Termálneho kúpaliska Podhájska, reštaurácia Jazmín.

 Informácie o konferenciiBET-2015-Pozvanka XXxx.doc [DOWNLOAD]

Prihláška na konferenciuBET – 2015-Prihlaska.doc [DOWNLOAD]

053


 

Organizátormi konferencie sú: Medzinárodný výbor pre boj s organizovaným zločinom, terrorizmom a korupciou; Východoeurópska agentúra pre rozvoj; Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania a ich partneri

 

Bližšie informácie týkajúce sa oboch konferencií vám prinesieme v dostatočnom časovom predstihu. Pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť na konferencii resp. predniesť na konferencii príspevok, prosíme o kontakt na adrese eeda@eeda.sk. Ku konferenciám nájdete neskôr bližšie informácie na www.eeda.sk a na www.icocrim.sk.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400