ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Polícia obvinila starostu z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti
ICOCRIM.sk  /  23. august 2012  /  Téma: Eurofondy Korupcia Podvody  /  Komentáre ( )

Správy / Polícia obvinila starostu z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti

Vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii Východ obvinil starostu obce v Košickom kraji z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Svojim konaním mal neoprávnene získať finančné prostriedky Európskej únie, aj zo štátneho rozpočtu. Teraz čelí obvineniu z poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a subvenčného podvodu. Starosta obce Anton B. mal neoprávnene získať financie v rámci projektu, na ktorý bol Pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválený príspevok. Išlo o „Sfunkčnenie a skvalitnenie infraštruktúry v obci“ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Nenávratný finančný príspevok bol zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a tiež zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Začiatkom decembra minulého roku požiadal starosta o vyplatenie finančných prostriedkov viac ako 200 tisíc eur. Spolu so žiadosťou bolo potrebné predložiť aj výpis z účtu obce. Ním mal deklarovať úhradu výdavkov na realizáciu projektu. Zhotoviteľovi diela mal za stavebné práce uhradiť faktúry z vlastných zdrojov. Peniaze mu síce bankovým prevodom na účet poslal, no išlo o pôžičku. Výpisom z účtu však aj pri kontrole fiktívne deklaroval, že išlo o úhradu za dielo. Neoprávnene tým získal viac ako 200 tisíc eur, z ktorých 75 percent bolo z prostriedkov Európskej únie a 25 percent zo štátneho rozpočtu. Svojim konaním sa mal dopustiť trestnej činnosti, za ktorú mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Zdroj: minv.sk –  Úrad boja proti korupcii Prezídia PZ

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400