ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Pozvánka na konferenciu "BET-Praha 2016"
ICOCRIM.sk  /  2. september 2016  /  Téma: Konferencie  /  Komentáre ( )

Správy / Pozvánka na konferenciu "BET-Praha 2016"

Jej hlavným cieľom je vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu.

Tématické zameranie tohtoročnej konferencie:

 1. Európsky bezpečnostný priestor
 2. Transatlantický bezpečnostný priestor
 3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
 4. Ľudské práva a boj proti terorizmu
 5. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
 6. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
 7. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
 8. Reforma bezpečnostného sektora
 9. Súčasné bezpečnostné výzvy
 10. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
 11. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich

vzájomná komunikácia pri zásahoch

12. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti

13. Ekologická bezpečnosť

14. Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii

15. Nelegálna migrácia do Európskej únie v spojení s organizovaným zločinom a terorizmom

16. Bezpečnostné riziká modernej medzinárodnej migrácie do Európskej únie v spojení s azylovou

politikou a problémy, ktoré sú s tým spojené

17. Ukrajina a riešenie jej bezpečnostných problémov v oblasti reformy a medzinárodnej bezpečnostnej

integrácie, vzájomné vzťahy medzi Ukrajinou a štátmi euroatlantického priestoru

Prihlášku na konferenciu spoločne s podrobným programom si môžete vyžiadať prostredníctvom e-mailu na adrese komunikacne@icocrim.sk alebo icocrim@icocrim.sk.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400