ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Prieskum korupcie Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS)
ICOCRIM.sk  /  30. august 2012  /  Téma: Korupcia  /  Komentáre ( )

Správy / Prieskum korupcie Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS)

Prieskum korupcie Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS)

Výkonný riaditeľ aliancie PAS Róbert Kičina komentuje, že priemerná výška úplatku pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií na Slovensku je 13 percent z ich celkovej hodnoty. Podnikatelia tvrdia, že pri udeľovaní zákazky rozhodujú kontakty a nie kvalita. Do do komplikovaných produktov, ktoré sú často prispôsobované individuálnym požiadavkám obstarávateľov, je totiž jednoduchšie extra platby skryť a ťažšie sa odhaľujú vo verejných súťažiach sa pred najkvalitnejšími uchádzačmi uprednostňujú firmy, ktoré majú najlepšie kontakty na verejných funkcionárov. Najvyššie riziko výskytu korupcie je podľa respondentov na ministerstvách, v inštitúciách poskytujúcich peniaze zo štrukturálnych fondov, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, orgánoch vyšších územných celkov a na súdoch a prokuratúre. Naopak, najmenší výskyt korupcie je podľa podnikateľov vo vzťahoch so súkromnými podnikmi, súkromnými zdravotníckymi zariadeniami, súkromnými školami a súkromnými zdravotnými poisťovňami, uvádza vo svojej správe výkonný riaditeľ aliancie PAS Róbert Kičina.

Zdroje: pravda.sk, SITA

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400