ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Stanovisko zahraničného vedenia organizácie ICOCRIM
ICOCRIM.sk  /  2. august 2015  /  Téma: Európa Svet Tlačové vyhlásenia  /  Komentáre ( )

Správy / Stanovisko zahraničného vedenia organizácie ICOCRIM

Stanovisko zahraničného vedenia organizácie ICOCRIM

Vedenie francúzskej asociáce „Medzinárodný výbor pre boj voči organizovanému zločinu, terorizmu a korupcii“, Riadiaca zložka medzinárodného dôstojníckeho zboru ICOCRIM, Vám osobne preukazuje svoju veľkú vďačnosť za Vašu plodnú činnosť pri vytváraní štruktúr Francúzskej Asociácie ICOCRIM, Slovenský úrad ICOCRIM, na území Slovenskej republiky, ktoré si na seba vzalo najťažšiu úlohu vytvárania vzájomnej spolupráce s právno-bezpečnostnými orgánmi republiky v otázkach boja s organizovaným zločinom, medzinárodným terorizmom a korupciou.

ICOCRIM sa nikdy nemiešal do bezprostredne profesionálnej činnosti právno-bezpečnostných orgánov krajín, na teritóriu ktorých sa nachádzajú štáby Asociácie ICOCRIM. Asociácia ICOCRIM vždy sledovala smery rozpracovania, propagandy, šírenia, zverejňovania a prenosu údajov na praktické formy premeny vedeckých osnov zviazaných s teóriami a metódami súčasného boja (vrátane medzinárodných skúseností) s organizovaným zločinom, terrorizmom a korupciou. Podľa týchto cieľov sa v plnej miere využíva potenciál vedcov, profesorov, psychoanalytikov, expertov, duchovných činiteľov a príslušných vedeckých špecialistov.

Asociácia ICOCRIM viackrát prezentovala, a ešte raz dáva do pozornosti všetkým, ktorí sa zaujímajú o jej činnosť, že ani vedenie, ani členská základňa nemajú právo zaoberať sa operačno-vyšetrovacími aktivitami. Dané aktivity nemajú u členov organizácie miesto.

007

V organizácii nie je miesto pre ľudí, ktorí by jej zdroje využívali na svoj prospech, pre sebaprospešné ciele, zneužívali svoju hodnosť člena organizácie s drobnými privilégiami a materiálnymi výhodami, vystupovali by s nekalými úlohami a cieľmi pod menom asociácie.

V ICOCRIMe niet miesto ani pre tých, ktorí si nevážia uniformu, hodnosti a vyznamenania v súlade so stanovenými tradíciami, schválených našou organizáciou.

S úctou

Hlavná centrála asociácie ICOCRIM

Paríž, Franúczsko

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400