ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Tlačová konferencia ICOCRIM II-2014
ICOCRIM.sk  /  10. september 2014  /  Téma: Eurofondy Tlačové konferencie  /  Komentáre ( )

Správy / Tlačová konferencia ICOCRIM II-2014

Tlačová konferencia ICOCRIM II-2014

Dňa 9. septembra 2014 sa uskutočnila v Hotely Batislava tlačová konferencia ICOCRIM-u so zameraním na aktuálnu situáciu v oblasti eurofondov. Pre média sa za organizáciu ICOCRIM vyjadroval Ivan Katrinec, Štefan Sládeček a Norbert Kozmon.

Kauza predpokladaného zneužitia dotácií z eurofondov v prípade jedného slovenského podnikateľa sa v posledných dňoch dostala na verejnosť oveľa viac, ako ďalšie, ktorých je nepochybne viac.  Možno pre známejšie meno a možno preto, lebo sa našli ľudia, ktorí kauzu nielen poznajú a majú o nej relevantné materily, ale rozhodli sa o nej hovoriť aj verejne.

Predvčerom  10.9. 2014  sa v hoteli Bratislava konala tlačová konferencia pod názvom  „Postup orgánov štátu vo veci poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, resp. aj poškodzovanie občanov SR subvenčnými podvodmi.“

Prítomné minimum novinárov si malo možnosť vypočuť  nielen fakty o celom prípade, ale rozprávať sa aj s tzv. „bielym koňom“, – dnes svedkom, ktorého podnikateľ používal k prevodom firiem a samotnému manipulovaniu s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z dotácií.

V ďalšej časti tlačovej besedy odznely návrhy občianskeho riešenia situácie so zablokovaním a/alebo nečerpaním fondov EÚ a  „Informácia o postupe v petícii ku Zneužívaniu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom záujme a beztrestné páchanie škôd konaním verejných funkcionárov podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci.“

Ako jediné médium na videozázname prinášame kompletnú a nezostrihanú tlačovú besedu zameranú na tútu závažnú problematiku.

Zdroj: reporter24.sk

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400