ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku
Miloslav Hoschek  /  13. október 2012  /  Téma: Konferencie Korupcia  /  Komentáre ( )

Správy / Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku

Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku

Konferenciu Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii otvoril prezident Icocrim.sk a riaditeľ agentúry EEDA pán generál major JUDr. Jozef Zaťko. uviedol, že cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je postihnúť problémy korupcie z čo najširších súvislostí, najmä z ekonomických a právnych. Ide o druhú časť konferencie, jej prvá časť konferencie sa organizovala v júni na Slovensku a z nej už vyšiel aj zborník prác.

Do Srbska, Vojvodiny, Obec Báčsky Petrovec pricestovalo vyše 40 odborníkov a predstaviteľov viacerých vysokých škôl a zo Slovenska, Česka a Poľska, aby predniesli svoje príspevky o korupcii, bezpečnostnej politike v krajinách V4 na vedeckej konferencii. Túto konferenciu v Srbsku zorganizovala Východoslovenská agentúra pre rozvoj – Eastern European Development Agency (EEDA) z Podhájskej v Slovenskej republike v spolupráci s icocrim.sk a ďaľšími inštitúciami. Konferencie sa zúčastnilo vedenie Icocrim.sk (generál Major JUDr. Jozef ZAŤKO, PhDr. Martin JAKUBEC, PhD. Miloslav HOSCHEK a Bc. Peter LIPTÁK ) nielen so svojimi príspevkami, oboznámilo následne vojvodinských Slovákov polhodinovým živým vstupom v krajanskej televízii v Novom Sade.

Príspevky prednesené v rámci konferencie boli zamerané predovšetkým na okruhy problémov týkajúce sa historických súvislostí dnešnej právnej úpravy trestného postihu korupcie v EÚ, ako i súčasnej právnej úprave trestného postihu v jednotlivých štátoch (problémy z právnej praxe). Jednotlivé príspevky boli zamerané aj na príčiny korupcie, problémy pri stíhaní korupčného jednania, ekonomické a sociálne aspekty korupcie, vízie znižovania korupcie vo verejnej správe a tiež sa hovorilo aj o vzájomnej výmene vedeckých a praktických poznatkov z oblasti boja proti korupcii.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400