ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku
Miloslav Hoschek  /  13. október 2012  /  Téma: Konferencie Korupcia  /  Komentáre ( )

Správy / Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku

Účasť predstaviteľov Icocrim.sk na medzinárodnej konferencii v Srbsku

Konferenciu Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii otvoril prezident Icocrim.sk a riaditeľ agentúry EEDA pán generál major JUDr. Jozef Zaťko. uviedol, že cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je postihnúť problémy korupcie z čo najširších súvislostí, najmä z ekonomických a právnych. Ide o druhú časť konferencie, jej prvá časť konferencie sa organizovala v júni na Slovensku a z nej už vyšiel aj zborník prác.

Do Srbska, Vojvodiny, Obec Báčsky Petrovec pricestovalo vyše 40 odborníkov a predstaviteľov viacerých vysokých škôl a zo Slovenska, Česka a Poľska, aby predniesli svoje príspevky o korupcii, bezpečnostnej politike v krajinách V4 na vedeckej konferencii. Túto konferenciu v Srbsku zorganizovala Východoslovenská agentúra pre rozvoj – Eastern European Development Agency (EEDA) z Podhájskej v Slovenskej republike v spolupráci s icocrim.sk a ďaľšími inštitúciami. Konferencie sa zúčastnilo vedenie Icocrim.sk (generál Major JUDr. Jozef ZAŤKO, PhDr. Martin JAKUBEC, PhD. Miloslav HOSCHEK a Bc. Peter LIPTÁK ) nielen so svojimi príspevkami, oboznámilo následne vojvodinských Slovákov polhodinovým živým vstupom v krajanskej televízii v Novom Sade.

Príspevky prednesené v rámci konferencie boli zamerané predovšetkým na okruhy problémov týkajúce sa historických súvislostí dnešnej právnej úpravy trestného postihu korupcie v EÚ, ako i súčasnej právnej úprave trestného postihu v jednotlivých štátoch (problémy z právnej praxe). Jednotlivé príspevky boli zamerané aj na príčiny korupcie, problémy pri stíhaní korupčného jednania, ekonomické a sociálne aspekty korupcie, vízie znižovania korupcie vo verejnej správe a tiež sa hovorilo aj o vzájomnej výmene vedeckých a praktických poznatkov z oblasti boja proti korupcii.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400