ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Výročná správa ÚOOZ - Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v ČR
ICOCRIM.sk  /  14. august 2012  /  Téma: Organizovaný zločin  /  Komentáre ( )

Správy / Výročná správa ÚOOZ - Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v ČR

Vysoko postavený úradníci štátnej a verejnej správy korupcii nielen podliehajú, ale často ju sú jej iniciátormi. Korupcia v štátne správe je jedným z nejvýznamnejších faktorom, který podporuje rozvoj organizovaného zločinu. Kľúčovú úlohu pri korupčnom jednaní hraje nízka transparentnosť výberových konaní pri zadávaní verejných zákaziek a nízká transparentnosť poskytovania dotácií z verejných prostriedkov soukromým podnikateľským subjektom mení sa trend v organizovanej kriminalite. Nejvýznamnějšie skupiny se začaly odklánať od používánia násilia či výhražok, ako tomu bolo v minulosti. Omnoho viac sa zameriavajú na čisto ekonomickú trestnú činnosť, pri ktorej účelovo zakladajú rôzne spoločnosti.

Členovia kriminálnych štruktúr pritom aktívne vyhľadávajú hlavne kontakty na príslušníkov polície a pracovníkov colnej správy s cílem pripravit si priestor pre korupčné aktivity. Veľmi problematická je situácia týkajúca sa organizovaných krádeží vozidiel. Kôli otvoreniu hraníc v rámci EU sa stále viac zlodejov zameriava na krádeže áut v zahraničí. V niektorých prihraničných oblastiach, potom vlani pomerne významne narástol počet prípadov. V ČR dochádza k následnej legalizácii týchto vozidel, čo je umožnené nedostatočnou legislatívou a kontrolnou činnosťou štátnych orgánov v tejto oblasti. Škody, ktoré sú ČR týmto druhom kriminality spôsobené, polícia odhaduje na zhruba dve mld korún ročne. V celej EU se pohybujú okolo 15 miliárd eur ročne. ČR síce vlani žiadne otvorené prejavy medzinárodného terorismu nezažila, ľudia podozrelí z napojenia na tieto organizácie tu však majú svoje logistické základne.

Zdroj: policie.cz, zpravy.idnes.cz

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400