ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Facebook
Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice
ICOCRIM.sk  /  20. november 2019  /  Téma: Konferencie  /  Komentáre ( )

Správy / Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice

Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice

V dňoch 14. – 15. novembra 2019 sa uskutočnil už v poradí trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Bezpečné Slovensko a Európska únia".

Konferencia bola spojením významných vedecko-výskumných pracovníkov, pedagógov a odborníkov zastupujúcich vysoké školy či rôzne spoločnosti, ako aj zástupcov zložiek Integrovaného záchranného systému a to nie len zo Slovenska. O účasť na konferencii tradične prejavili záujem odborníci z Českej republiky, Poľska aj Ukrajiny. Aj tento rok sa všetci účastníci zišli za účelom výmeny riešení a nápadov, definovania výskumných priorít v oblasti bezpečnostných vied. V rámci prednášok vystúpil aj prezident ICOCRIM, Jozef Zaťko.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400