ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice
ICOCRIM.sk  /  20. november 2019  /  Téma: Konferencie  /  Komentáre ( )

Správy / Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice

Vystúpenie Jozefa Zaťka na konferencii VŠBM Košice

V dňoch 14. – 15. novembra 2019 sa uskutočnil už v poradí trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Bezpečné Slovensko a Európska únia".

Konferencia bola spojením významných vedecko-výskumných pracovníkov, pedagógov a odborníkov zastupujúcich vysoké školy či rôzne spoločnosti, ako aj zástupcov zložiek Integrovaného záchranného systému a to nie len zo Slovenska. O účasť na konferencii tradične prejavili záujem odborníci z Českej republiky, Poľska aj Ukrajiny. Aj tento rok sa všetci účastníci zišli za účelom výmeny riešení a nápadov, definovania výskumných priorít v oblasti bezpečnostných vied. V rámci prednášok vystúpil aj prezident ICOCRIM, Jozef Zaťko.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400