ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Výzva na upustenie od protiprávneho konania
ICOCRIM.sk  /  15. november 2015  /  Téma: Tlačové konferencie Tlačové vyhlásenia  /  Komentáre ( )

Správy / Výzva na upustenie od protiprávneho konania

Výzva na upustenie od protiprávneho konania

Vážený pán Martin Daňo,

 

týmto si vás dovoľujem vyzvať o upustenie od protiprávneho konania , ktorého sa sústavne dopúšťate. Žiadam o stiahnutie všetkých videí a to prejavu osobnej povahy, ktoré neoprávnene bez môjho súhlasu šírite s nepravdivými a lživými komentármi, neoprávnene sťahujete moje fotografie, ktoré sú mojím vlastníctvom.


Vaše konanie považujem za OHOVÁRANIE, nakoľko o mne oznamujete nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov a spôsobiť mi inú vážnu ujmu.


Opätovne porušujete dôvernosť neverejne prednesených slov a iného prejavu osobnej povahy tým, že ma neoprávnene zachytávate záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam s Vašimi nepravdivými a lživými komentármi sprístupňujete tretím osobám a mne tým spôsobujete vážnu ujmu na právach.


Ako novinár by ste mal rešpektovať etický kódex novinára a ním sa aj riadiť, napriek tomu ho hrubo porušujete:

Dôsledne si neoverujete každú informáciu, ktorú zverejníte.
Neuvádzate v mnohých prípadoch zdroj svojich informácií.
Zverejňujete informácie, ktoré sú nepravdivé.
Manipulujete s obrazovými, zvukovoobrazovými či zvukovými záznamami.
Uvádzate zavádzajúce a nepravdivé titulky článkov.
Pri výkone svojej práce prijímate dary a iné výhody.
Bez súhlasu dotknutých osôb píšete, hovoríte o skutočnosti a zobrazujete skutočnosti tak, že zasahujete do súkromného života dotknutej osoby.
Nerešpektujete prezumpciu neviny, tým poškodzujete občanov a podnecujete k nenávisti.

 

S pozdravom

Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko


Na vedomie:
OR PZ Bratislava I., OR PZ Prievidza, Okresná prokuratúra Prievidza, Krajská prokuratúra Bratislava.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400