ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Výzva na upustenie od protiprávneho konania
ICOCRIM.sk  /  15. november 2015  /  Téma: Tlačové konferencie Tlačové vyhlásenia  /  Komentáre ( )

Správy / Výzva na upustenie od protiprávneho konania

Výzva na upustenie od protiprávneho konania

Vážený pán Martin Daňo,

 

týmto si vás dovoľujem vyzvať o upustenie od protiprávneho konania , ktorého sa sústavne dopúšťate. Žiadam o stiahnutie všetkých videí a to prejavu osobnej povahy, ktoré neoprávnene bez môjho súhlasu šírite s nepravdivými a lživými komentármi, neoprávnene sťahujete moje fotografie, ktoré sú mojím vlastníctvom.


Vaše konanie považujem za OHOVÁRANIE, nakoľko o mne oznamujete nepravdivé údaje, ktoré sú spôsobilé značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov a spôsobiť mi inú vážnu ujmu.


Opätovne porušujete dôvernosť neverejne prednesených slov a iného prejavu osobnej povahy tým, že ma neoprávnene zachytávate záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam s Vašimi nepravdivými a lživými komentármi sprístupňujete tretím osobám a mne tým spôsobujete vážnu ujmu na právach.


Ako novinár by ste mal rešpektovať etický kódex novinára a ním sa aj riadiť, napriek tomu ho hrubo porušujete:

Dôsledne si neoverujete každú informáciu, ktorú zverejníte.
Neuvádzate v mnohých prípadoch zdroj svojich informácií.
Zverejňujete informácie, ktoré sú nepravdivé.
Manipulujete s obrazovými, zvukovoobrazovými či zvukovými záznamami.
Uvádzate zavádzajúce a nepravdivé titulky článkov.
Pri výkone svojej práce prijímate dary a iné výhody.
Bez súhlasu dotknutých osôb píšete, hovoríte o skutočnosti a zobrazujete skutočnosti tak, že zasahujete do súkromného života dotknutej osoby.
Nerešpektujete prezumpciu neviny, tým poškodzujete občanov a podnecujete k nenávisti.

 

S pozdravom

Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko


Na vedomie:
OR PZ Bratislava I., OR PZ Prievidza, Okresná prokuratúra Prievidza, Krajská prokuratúra Bratislava.

Komentáre
Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400