ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Facebook
Udalosti

Udalosti

Aktuálne udalosti
13. 5. 2021
13. 5. 2021 - 14. 5. 2021 o 10:00 - Krakow, Poľsko
Security Forum 2021

Pozvánka (.pdf) | Prihláška (.pdf) | Viac informácií

20. 5. 2021
20. 5. 2021 o online konferencia
Online konferencia: Sociálne aspekty vojenskej a odbornej činnosti sektoru bezpečnosti a obrany

Pozvánka

21. 5. 2021
21. 5. 2021 o Rím, Taliansko
Invisible Migrant Workers and Call for Papers

Pozvánka – EN | Pozvánka – IT

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400