ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
PhD., MBA, LLM,
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
Polygrafické vyšetrenie

Polygrafické vyšetrenie / Priebeh vyšetrenia

PRIEBEH VYŠETRENIA

Priebeh vyšetrenia na polygrafe (detektore lži), jeho výsledok ako aj osobné údaje o vyšetrovanej osobe považuje spoločnosť poskytujúca vyšetrenie polygrafom za dôverné a sú chránené obchodným tajomstvom. Výsledok vyšetrenia je uchovávaný v chránenom priestore spoločnosti a je možné ho vydať len na žiadosť objednávateľa, respektíve klienta ak je sám objednávateľom vyšetrenia. 

Vyšetrenie polygrafom prebieha v týchto fázach:
 – Konzultácia v priestoroch  inštitútu. V priebehu konzultácie sa dohodne a upresní jav, ktorý má byť predmetom vyšetrenia
 – Prípravná fáza na vyšetrenie – pohovor vyšetrujúceho s vyšetrovaným
 – Vyšetrenie polygrafom

Po vyšetrení na polygrafe poly grafológ vyhotoví správu pre objednávateľa vyšetrenia.

KTO VYKONÁ VYŠETRENIE:
Univerzita  P. J. Šafárika Košice, Filozofická fakulta – odbor psychológia;
Medzinárodný certifikát v tréningu, učení a rozvoji – INTERNATIONAL CERTIFICATE in TRAINING, LEARNING AND DEVELOPMENT Thames Valley University London;
Certifikát CPI (USA) – CHICAGO POLYGRAPH INSTITUTE – CERTIFICATE OF TRAINING a akreditovaný člen Medzinárodnej ligy polygrafológov (ILPE International League of Polygraph Examiners – Certificate of Membership).

Pôvodné povolanie od roku 1974 – psychológ.
Profesná orientácia na psychológiu práce a sociálnu psychológiu, osobnostné charakteristiky a začleňovanie jednotlivcov v skupinách a pracovných kolektívoch.
V týchto oblastiach pôsobnosť v aplikovanej sociálnej psychológii práce viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné bohaté praktické skúsenosti z rôznych pôsobení na vrcholových postoch  firiem. Od roku 1998 registrácia ako SZČO.
Tréner a školiteľ s medzinárodným certifikátom v učení, tréningu a rozvoji.
Po úspešnom absolvovaní prípravy predpísanej Polygrafologickým inštitútom Chicago odborne spôsobilý vykonávať činnosť polygrafológa. Dlhoročná aktívna práca s ľuďmi, bohaté životné a odborné skúsenosti i osobnostné charakterové vlastnosti sú garanciou korektnosti, dôveryhodnosti a objektivity pri práci v delikátnej oblasti interpretácie reakcií klientov pri aplikácii v špecializovanej polygrafologickej praxi.

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400